Φόρτιση & υποδομή

Προς το παρόν, η ηλεκτρική τροφοδοσία του νησιού καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ντιζελογεννήτριες. Κατά την πράσινη μετάβαση, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οχήματα θα καλύπτεται σταδιακά από ΑΠΕ. Επίσης, ο στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από πράσινη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Το έργο θα υποστηρίξει τη μετάβαση της Αστυπάλαιας σε ένα καθεστώς καθαρής ενέργειας υλοποιώντας την υποδομή για ΑΠΕ, όπως ανεμογεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες, που σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις γεννήτριες ορυκτών καυσίμων παλαιάς τεχνολογίας. Μέσω της αξιοποίησης του μεγάλου ανεκμετάλλευτου δυναμικού πράσινης ενέργειας του νησιού, οι ΑΠΕ θα καλύπτουν πλήρως τόσο τις καθημερινές απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια όσο και την πρόσθετη ζήτηση που θα προκύψει από την εφαρμογή της ηλεκτρικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο της μετάβασης, προβλέπεται η υλοποίηση προηγμένων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας που θα εξασφαλίζουν την ενεργειακή αυτονομία. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού θα αναβαθμιστεί έτσι ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη μετάβαση στις ΑΠΕ και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση για την τοπική κοινότητα. Μακροπρόθεσμα, η Αστυπάλαια θα εξελιχθεί σε πρότυπο νησί όσον αφορά την κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές, τον πράσινο και έξυπνο τρόπο ζωής, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δείχνοντας τον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον και στα άλλα, μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Ανάπτυξη υβριδικού ενεργειακού συστήματος

Το νησί της Αστυπάλαιας θα αποκτήσει πλήρη ενεργειακή επάρκεια χάρη σε ένα υβριδικό σύστημα ΑΠΕ τελευταίας τεχνολογίας που είναι σχεδιασμένο για να αποδίδει προτεραιότητα στην τροφοδοσία του ενοποιημένου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του νησιού.

Ανάπτυξη έξυπνου δικτύου φόρτισης

Η ραχοκοκαλιά αυτής της πράσινης μετάβασης, δηλαδή η θεμελιώδης αναμόρφωση του συμβατικού συστήματος μεταφορών του νησιού, θα στηρίζεται σε ένα ευρύ και έξυπνο δίκτυο υποδομών φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, ιδιωτικά και ημιδημόσια σημεία φόρτισης θα εγκατασταθούν σε όλο το νησί και κυρίως σε ιδιωτικές κατοικίες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες ταξί και σταθμούς μοιράσματος οχημάτων. Θα δημιουργηθεί επίσης υποδομή γρήγορης φόρτισης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευέλικτη λειτουργία της προγραμματισμένης υπηρεσίας μοιράσματος σε όλο το νησί ανά πάσα στιγμή. Το δίκτυο θα συμπληρώνεται με δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης διάσπαρτα σε διάφορα σημεία, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση στην υποδομή φόρτισης για όλα τα ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν στο νησί, συμπεριλαμβανομένων σημείων στις παραλίες.

Σχέδια για την εισαγωγή της πράσινης ενέργειας

Ένα υβριδικό ενεργειακό σύστημα θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες ντιζελογεννήτριες σε δύο φάσεις, όπως ορίζεται από τον διαχειριστή του ενεργειακού συστήματος του νησιού (ΔΕΔΔΗΕ)

Ο ρόλος της ΔΕΔΔΗΕ

Η αποστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση των ελληνικών νησιών, εστιάζοντας κυρίως στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Κατά συνέπεια, η ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ειδικά πιλοτικά έργα, όπως το έργο για το νησί της Αστυπάλαιας, που σύντομα θα εξελιχθεί σε ένα Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί επιτυγχάνοντας την κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΔΔΗΕ συμβάλλει στο έργο ως εξής:

  1. Αναβαθμίζοντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για να μεγιστοποιήσει τη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα.
  2. Εγκαθιστώντας έξυπνους μετρητές στο 100% των σημείων σύνδεσης με το δίκτυο.
  3. Συνεργαζόμενη στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για την ενσωμάτωση των σημείων φόρτισης στο δίκτυο και την εξισορρόπηση μεταξύ ενεργειακών αναγκών και παραγωγής ΑΠΕ.
  4. Κατασκευάζοντας όλη την απαραίτητη υποδομή δικτύου για τη σύνδεση με τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ανάπτυξη του υβριδικού συστήματος της Αστυπάλαιας έχει τους εξής στόχους: