Ερευνα & μελέτη

Κοινό ερευνητικό έργο

Το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεργαστούν στο ερευνητικό έργο «Έξυπνο & Βιώσιμο Νησί», με τη μορφή «ζωντανού» εργαστηρίου, προκειμένου να επιτευχθούν τα εξής:

  • παρακολούθηση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο νησί (από το τρέχον καθεστώς των παραδοσιακών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης στο νέο καθεστώς βιώσιμης κινητικότητας)
  • απόκτηση πολύτιμης γνώσης σχετικά με την ανταπόκριση των κατοίκων σε αυτές τις αλλαγές συναρτήσει του χρόνου
  • διερεύνηση της κοινωνικής συναίνεσης σχετικά με το έργο «Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί».