Επισκόπηση

Υπόβαθρο

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει δεσμευτεί για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, παρέχοντας ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις που υποστηρίζει τις καινοτόμες και προοδευτικές επιχειρήσεις. Η Ελληνική Δημοκρατία έχει επίσης δεσμευτεί για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης ενέργειας και της καινοτομίας ως απαραίτητων παραμέτρων για τη συνεχή βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στη χώρα.

Ο Όμιλος Volkswagen είναι γνωστός για την προσπάθειά του να παρέχει τη δυνατότητα ατομικής και προσιτής κινητικότητας σε εκατομμύρια ανθρώπους. Στο πλαίσιο του νέου οράματος «Διαμορφώνοντας την κινητικότητα – για τις επόμενες γενιές», ο Όμιλος έχει στόχο να παρέχει λύσεις στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο με την τολμηρή στρατηγική του Ομίλου «TOGETHER 2025+». Ο στόχος του είναι να καταστήσει την κινητικότητα βιώσιμη για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Υπόσχεται καθαρά, αθόρυβα, έξυπνα και ασφαλή αυτοκίνητα μέσω της ηλεκτρικής κινητικότητας, της ψηφιακής δικτύωσης και της αυτόνομης οδήγησης. Το αυτοκίνητο γίνεται μέρος της λύσης για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης, ατομικής και προσιτής κινητικότητας. Μία από τις κεντρικές αξίες του Ομίλου είναι η ανάληψη ευθύνης για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Όραμα

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τόσο η Ελληνική Δημοκρατία όσο και ο Όμιλος Volkswagen έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού (ΟΗΕ) και την επίτευξη του στόχου της ουδετερότητας ως προς το CO2. 

Κατά συνέπεια, η Ελληνική Δημοκρατία είναι έτοιμη να στηρίξει τα τοπικά προγράμματα και συνεργασίες, αξιοποιώντας τις εξελίξεις στους τομείς πράσινης ενέργειας, ηλεκτρικών οχημάτων, κινητικότητας κατά παραγγελία και τεχνολογιών κινητικότητας αιχμής.

Στόχοι

Στους στόχους του έργου συγκαταλέγονται η υποκατάσταση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων στο νησί με ηλεκτρικά οχήματα, η εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών κινητικότητας κατά παραγγελία και η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ. Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία θα εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας οδική υποδομή, εξαιρετική σήμανση και επαρκή δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία και τις καιρικές συνθήκες προκειμένου να εγγυάται ασφαλή, καθαρά και χωρίς αποκλεισμούς μέσα μεταφοράς. Τελικά, αυτό θα οδηγήσει στη δοκιμή της αυτόνομης οδήγησης.

Περιγραφή

Η Αστυπάλαια, ένα μικρό νησί στο Νότιο Αιγαίο, σύντομα θα γίνει το πρώτο Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί με ενεργειακή αυτονομία στη Μεσόγειο. Μέχρι το 2030, το νησί θα πετύχει τον στόχο της κινητικότητας με μηδενικές εκπομπές. Το έργο της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομίλου Volkswagen φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο σύστημα μεταφορών με υπηρεσίες ψηφιακής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας υπηρεσίας μοιραζόμενων -αποκλειστικά ηλεκτρικών – οχημάτων που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, σχεδιασμένης για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων περιορισμένων τοπικών δρομολογίων λεωφορείων. Σε συνεργασία με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, η Volkswagen θα μεταμορφώσει μέρος του παραδοσιακού δικτύου ενοικίασης αυτοκινήτων σε μια υπηρεσία μοιραζόμενων οχημάτων που προσφέρει ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικά ποδήλατα και  ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα συμβατικά επαγγελματικά και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα στο νησί θα αντικατασταθούν: συνολικά, περίπου 1000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα υποκαταστήσουν περίπου 1500 οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ταυτόχρονα, θα υλοποιηθεί η υποδομή για επαρκή σημεία φόρτισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Δημοκρατία θα βοηθήσει στη μετάβαση του νησιού έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης ενεργειακή αυτονομία μέσω της χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως αιολικής και ηλιακής  ενέργειας.

Η Αστυπάλαια διαθέτει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό πράσινης ενέργειας, με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική επιλογή για το συγκεκριμένο έργο. Οι ΑΠΕ από μόνες τους θα καλύψουν την πρόσθετη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ηλεκτρικής κινητικότητας. Εξίσου σημαντική είναι η δέσμευση της τοπικής κοινότητας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του έργου. Με τη σειρά του, το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής στο νησί, καθώς και στις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές του.

Η φυσική ομορφιά της Ελλάδας, ο καθαρός αέρας και οι θάλασσες, τα τοπία και η βιοποικολότητά της συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα προσόντα της χώρας. Η προστασία τους μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας. Η καινοτομία και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες επίσης αποτελούν κεντρικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής. Το έργο σε συνεργασία με τη Volkswagen είναι ένα πρωταρχικό δείγμα των προσπαθειών μας για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής ανάπτυξης. Είναι επίσης μία από τις πολλές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να υλοποιήσει μια εθνική στρατηγική που βασίζεται στη διατήρηση και στην καθαρή ενέργεια με την εφαρμογή νέων κανονισμών και τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος.